top of page
  • Video BLACK WEEK 2022

Para pantalla VERTICAL

Para pantalla girada sentido anti horario (cabeza a la izquierda)

Para pantalla girada sentido horario (cabeza a la derecha)

bottom of page